Elektrotechniek

49.50

Hét studentenhandboek voor alles dat met elektrotechniek te maken heeft.

Bekijk voorbeeld
Categorie:

Samenvatting

Het gebruik van een variëteit aan elektrotechnische installaties in gebouwen en industriële installaties vereist van ieder technicus voldoende kennis van wissel- en gelijkstroom voorzieningen. Dit studiehandboek begint met elektrische basisbegrippen en geeft van een veiligheidsfuncties aan welke algemene voorzieningen er zijn tegen overspanningen en overstromen. Er wordt een vertaalslag gemaakt van de Europese regelgeving naar concrete richtlijnen voor de veiligheid van personen. De kwalitatieve beoordeling van de getroffen voorzieningen wordt eveneens toegelicht. Er wordt aandacht besteedt aan de inrichting van verdeelinrichtingen, de inrichting van schakelkasten, de bekabeling van elektrische installaties en de besturing van motoren. Met het oog op het maken van offertes komen tevens diverse methodieken aan de orde voor het calculeren van de kostprijs.

Gebruiksgemak

 • De relatie tussen de drie basisgrootheden spanning, weerstand en stroom zijn op een begrijpelijke wijze beschrevenen worden ondersteund met rekenvoorbeelden;
 • De factoren die van invloed zijn op wisselspanningen/stromen en het opgenomen vermogen in een 3-fasenet zijn inzichtelijk gemaakt en voorzien van rekenvoorbeelden;
 • De functie en noodzaak van alle veel voorkomende veiligheidsvoorzieningen worden behandeld voor zowel voor gebouwinstallaties als industriële installaties;
 • Er wordt een compleet beeld gegeven van de werking Europese richtlijnen en de actuele stand van zaken van geharmoniseerde normen die in relatie staan met dit studiehandboek;
 • Er wordt inzicht gegeven in het gebruik van de verschillende calculatiemethoden voor het maken van een offerte en de keuzecriteria die hierin een rol spelen.

Onderwerpen

 • Wetmatigheden, berekeningen en metingen bij schakelingen van gelijkspanningsbronnen met weerstanden en condensatoren;
 • De kenmerken van een wisselspanning aangesloten op een ohmse, inductieve en capacitieve belasting inclusief rekenvoorbeelden;
 • De werking, gevolgen en mogelijkheden van het optreden van magnetisch inductie;
 • Het (a-)symmetrische belasten van een driefasenet en de werking van de cosφ compensatie;
 • Opbouw, normalisatievoorschriften, beschermings- en beveiligingsmaatregelen van laagspanningsinstallaties inclusief;
 • Het principe, de opbouw en de uitvoeringen van één- en driefasen transformatoren;
 • Het gebruik van scheiders, lastschakelaars en relais;
 • Voorzieningen zoals een afscherming, een noodstopinrichting, de beperking van de elektromagnetische comptabiliteit en het werken in een explosieve omgeving;
 • Het inrichten van verdeelinrichtingen, schakelkasten, kabelgoten en motorschakelingen;
 • Eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en berekeningen van elektrische leidingen en kabels;

Ondersteunend

 • De machinerichtlijnen en het maken van een risicoanalyse van een veiligheidsfunctie.
 • Het tekenen van meerdraads- en eendraadsschema’s voor gebouwinstallaties en industriële installaties.
 • De elementen van een kostprijs/verkoopsprijs en de invloed van de seriegrootte en/of de verhouding directe en indirecte kosten.