Automatiseringstechniek

49.50

Hét studentenhandboek voor alles dat met automatiseringstechniek te maken heeft.

Bekijk voorbeeld
Categorie:

Samenvatting

In de industriële automatisering worden geavanceerde machines en handlings-systemen gerealiseerd, waarin elektromechanische, pneumatische of hydraulische systemen samenkomen met regel- of besturingssystemen.
Dit studiehandboek maakt inzichtelijk welke mogelijkheden embedded computer systemen of programmable logic controllers bieden bij het geautomatiseerd verwerken van signalen en aansturen van actuatoren.
Met het oog op de communicatie komen tevens alle aspecten aan de orde bij de uitvoering van de interfacing en de keuze van netwerken en sensoren.

Gebruiksgemak

 • Inzichtelijke visuals maken de werking van sensoren en actuatoren begrijpelijk en toepasbaar.
 • Het consequente gebruik van proces beschrijvende flowcharts of sequentiële flowcharts bieden een goede structuur voor het programmeren van een besturing.
 • Er wordt extra aandacht besteedt aan het documenteren van een project door gebruik te maken van e-plan.
 • De uitleg over het werken in projecten in de automatiseringstechniek maken dit studiehandboek compleet.

Onderwerpen

 • De kenmerken, toepassingsmogelijkheden en varianten van e-motoren voor de aandrijving van processen, zoals gelijkstroommotoren, synchrone en asynchrone (1 en 3 fase) wisselstroommotoren.
 • De schema’s voor het in- en omschakelen van SKA-motoren, voor de toerenregeling van SKA-motoren met twee en meerpolige motoren en voor frequentie-omvormers.
 • De kenmerken, toepassingsmogelijkheden en varianten van e-motoren voor de sturing en regeling van processen, zoals stappenmotoren, servomotoren en lineaire motoren.
 • Het kenmerk, de toepassingsmogelijkheden en de berekening van elektronische componenten zoals weerstanden, condensatoren, spoelen, diodes, transistoren, optocouplers en FET. De berekeningen staan in kader van het bouwen van een voeding voor een besturingssysteem en de interfacing met een embedded system.
 • De keuzecriteria welke van belang zijn bij de selectie van naderingsschakelaars, optische, akoestische en stralingssensoren, zoals het werkingsprincipe en -gebied, de schakelfrequentie, de IP-klasse en de schakelmogelijkheden.
 • De opbouw en kenmerken van een PLC met de centrale verwerkingseenheid, de ingangsmodules (DC, AC, analoog en numeriek) en de uitgangsmodules (relais en transistor).
 • De opbouw, functiesymbolen en mogelijkheden van de verschillende PLC programmeertalen zoals het ladderdiagram , het function block diagram en de sequential function chart aangevuld met diverse programmeervoorbeelden;
 • De opbouw, functiesymbolen en mogelijkheden van een proces flowchart en proces beschrijvende flowcharts.
 • De opbouw en kenmerken van een embedded system met de ATMega88 microcontroller en een experimenteerbordje.
 • De opbouw, functiesymbolen en mogelijkheden van de verschillende instructies aangevuld met diverse programmeervoorbeelden.

Ondersteunend

 • De opbouw en kenmerken van netwerken (peer to peer en served based), netwerk typologieën (point to point, ring en bus) en de dataverwerking.
 • De opbouw en kenmerken van informatieoverdtacht via een profibus en een foundation veldbus.
 • Het tekenen van besturingskasten met e-plan, inclusief het invoegen van externe besturingscomponenten.
 • De technieken (Pareto, Ishikawa, 5W+H, SORA en SWOT) voor het analyseren van een probleem.
 • De vijf fasen van een project (definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg) en het schrijven van een plan van aanpak en een projectrapportage.
 • De voor- en nacalculatie van een project met de analyse van efficiëntie en prijsverschillen.