Techniek compact

Techniek Compact vertegenwoordigd alle werkgebieden: Constructietechniek, Machinetechniek, Automatiseringstechniek, Installatietechniek (w), Duurzame techniek en Elektrotechniek.

  • Techniek Compact is een kennisbron in plaats van een standaard (online) lesboek. De methode behandelt de theoretische kennis van het werkveld én steunt de ontwikkeling van de kerntaken.
  • De methode wordt per werkgebied en zelfs specifiek per hoofdstuk aangeboden, online en offline.
  • Techniek Compact is… Compact. Technische aspecten en deelgebieden zijn eenvoudig te vinden. 
  • Techniek Compact stelt online lesbrieven, uitwerkingen en verwijzingen naar ondersteunende video’s  beschikbaar.
  • Techniek Compact blijft actueel door de doeltreffende wijze waarop de theorie wordt behandeld en de eenvoudige wijze waarop men beschikking heeft tot deze informatie maakt de informatie . Ook als de doelgroep eenmaal in het werkveld werkzaam is. 
  • Techniek Compact heeft geïnvesteerd in een tijdloos karakter door gebruik te maken van tijdloze cases en illustraties in plaats van foto’s.
  • Techniek Compact is een antwoord op het Kwalificatiedossier 2016.