Duurzame techniek

49.50

Hét studentenhandboek voor alles dat met duurzame techniek te maken heeft.

Bekijk voorbeeld
Categorie:

Samenvatting

De beperkte beschikbaarheid aan fossiele brandstoffen maakt het noodzakelijk de energie­behoefte en de energieverliezen in huishoudens en de industrie terug te dringen. Enerzijds door besparende maatregelen en een betere afstemming van de energieopwekking op de vraag. Anderzijds door het aanwenden van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, biomassa en aardwarmte. Dit studiehandboek maakt inzichtelijk welke voorzieningen en regelingen getroffen kunnen worden om de energiebehoefte te beperken en geeft de mogelijkheden van de opwekking, transport en opslag van duurzame thermische en elektrische energie. Met het oog op het kunnen uitbrengen van adviezen komen tevens aspecten aan de orde als onderzoeksmethodiek, investeringsanalyse en rapportage.

Gebruiksgemak

 • Er is zowel elektrisch als thermisch sprake van een overzichtelijke weergave van conventionele en duurzame technieken;
 • Er is een duidelijke ordening van de onderwerpen naar energiebronnen, energieopwekking, energiegebruikers in de woningbouw en energiegebruikers in de industrie.
 • De aanvullende onderwerpen zoals domotica, onderzoekstechnieken, rapportages en wettelijke regelingen maken dit boek compleet.

Onderwerpen

 • De werking van zonnestroomsystemen welke met omvormers gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet of autonoom werkende systemen welke met laadsystemen gekoppeld zijn aan accu’s.
 • De werking van turbine/generatorsystemen zoals windturbines, waterkrachtcentrales, conventionele en kerncentrales welke met synchrone en asynchrone generatoren gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet.
 • De principes van een STEG-installatie en een industriële warmtekrachtkoppeling inclusief de rendementsberekeningen.
 • Het principe, de structuur, de beveiliging van de elektriciteitsnetten, het koppelen van decentrale opwekkers en de tijdelijke opslag van elektrische energie.
 • De kenmerken en de toepassingsmogelijkheden van energiezuinige elektrische apparatuur en verlichting. Tevens de berekening van de verlichtingssterkte van binnenruimten.
 • De werking, toepassingsmogelijkheden en efficiëntie van industriële verwarming met elektrische technieken (weerstand, inductief, dielektrisch, elektropuls en elektronenstraal), met straling (infrarood, ultraviolet en laser), met mechanische technieken (ultrasoon en luchtmes).
 • De basisprincipes van warmte-overdracht (geleiding, convectie en straling), luchtvochtigheid, behaaglijkheid en het gebruik van comfortdiagrammen.
 • Verwarmings- en warmtapinstallaties in een woning en de mogelijkheden van zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtkoppeling.
 • De factoren die invloed hebben op de warmteverliezen, de berekening van de warmteverliezen in een woning en de berekening van de capaciteit van een installatie.
 • De hoofdonderdelen en werking van luchtbehandelingsinstallaties (verwarmen, koelen, verversen en bevochtigen) in de utiliteitsbouw en het gebruik van warmtepompen in combinatie met warmte en koudeopslag.
 • De opbouw en werking van stoominstallaties voor verwarming en aandrijving.

Ondersteunend

 • De veelvoorkomende basisbegrippen zoals energie en vermogen verbranding en CO2 uitstoot, broeikaseffect en CO2-opslag en de aspecten aan duurzame ontwikkelingen.
 • De capaciteit en toepassingsmogelijkheden van directe zonne-energiebronnen (zonnewarmte, zonlicht en windkracht), indirecte zonne-energiebronnen (waterkracht, golfenergie, getijdenenergie en geothermische energie).
 • De werking van kernsplijting en kernfusie inclusief de eigenschappen van de splijtstoffen en het kernafval.
 • De opslagmethoden van elektrische en thermische energie en de opslag van energie via de productie van waterstof.
 • De opbouw, functiesymbolen, mogelijkheden en de programmering van een domoticasysteem.
 • Het opzetten en uitvoeren van een energie technisch onderzoek. Subsidies, milieu en wetgeving in relatie met duurzame energiesystemen. Het maken van investeringsanalyses.