Techniek Compact

De serie Techniek Compact is een door Huis van Techniek ontwikkelde leermethode die op innovatieve wijze inspeelt op veranderingen in het middelbaar onderwijs. Nu én in de toekomst. De studiehandboeken zijn niet gebaseerd op een standaard lesprogramma, maar stellen alle technische werkvelden op een toegankelijke wijze beschikbaar.

In de studiehandboeken staan de gebruikers centraal, docent én student. Hierdoor zijn de lessen flexibel, actueel en in te richten voor de basis, profiel en keuze delen. Afhankelijk van de gekozen didactische werkvorm kunnen deze studiehandboeken aangevuld worden met lesbrieven en/of projectbrieven. De methodiek is bovendien het antwoord op het Kwalificatiedossier 2016 waaraan alle onderwijsinstellingen vanaf 2016 dienen te voldoen

Techniek Compact biedt informatie als een polytechnisch zakboek en weet de lezer te boeien door de beeldende uitleg en heldere voorbeelden. Door het kwaliteitsniveau is Techniek Compact een studiehandboek dat je aanschaft voor de rest van je leven.

Alle technische werkvelden worden door de serie Techniek Compact vertegenwoordigd:

automatiseringstechniek     constructietechniek      duurzamestechniek

elektrotechniek     installatietechniek      machinetechniek